Winnovatie Podcast

#002 Innovatieparadoxen in de watersector, met Peter Verlaan en Koen Klokgieters

December 07, 2020 Het Waterschapshuis Season 1 Episode 2
#002 Innovatieparadoxen in de watersector, met Peter Verlaan en Koen Klokgieters
Winnovatie Podcast
More Info
Winnovatie Podcast
#002 Innovatieparadoxen in de watersector, met Peter Verlaan en Koen Klokgieters
Dec 07, 2020 Season 1 Episode 2
Het Waterschapshuis

Koen Klokgieters is auteur van het boek innovatieparadoxen en Peter Verlaan is directeur bij waterschap Aa en Maas. In deze aflevering gaan we met Koen en Peter in gesprek over innovatieparadoxen in de watersector. Het idee achter het denken in paradoxen is dat we te snel complexe vraagstukken reduceren tot schijnbare tegenstellingen en daarom benaderen we innovatie te vaak vanuit één leidend perspectief. Het is dan of het één of het ander. Of-of in plaats van en-en. Koen gaat in zijn boek op zoek naar een synthese tussen verschillende perspectieven op innovatie. In het gesprek met Koen en Peter kijken we hoe deze paradoxen in de watersector aanwezig zijn en hoe waterschappen hiermee omgaan. Over hoe we zonder innovatie de wicked problems waarvoor overheden staan niet meer oplossen. En hoe een symbiose tussen slimme systemen en slimme mensen centraal staat in het oplossen van vraagstukken. Innoveren vraagt ondernemerschap wat voor waterschappen nog vaak lastig blijkt. Het grote voordeel als waterschap is wel dat je kan innoveren “met de lange adem” en vaak meer tijd hebt dan de markt om te kijken wat wel en niet werkt. En het kan soms sneller als je bij de start nog even op je eigen eiland blijft en als je hierin een leidende partij hebt, aldus Koen.

Gast
Peter Verlaan
Koen Klokgieters

Links
Het boek InnovatieParadoxen

Hosts
Martijn van Berkel
Freek van Berkel

Vragen/tips/suggesties? Stuur ze naar winnovatie@hetwaterschapshuis.nl

Show Notes

Koen Klokgieters is auteur van het boek innovatieparadoxen en Peter Verlaan is directeur bij waterschap Aa en Maas. In deze aflevering gaan we met Koen en Peter in gesprek over innovatieparadoxen in de watersector. Het idee achter het denken in paradoxen is dat we te snel complexe vraagstukken reduceren tot schijnbare tegenstellingen en daarom benaderen we innovatie te vaak vanuit één leidend perspectief. Het is dan of het één of het ander. Of-of in plaats van en-en. Koen gaat in zijn boek op zoek naar een synthese tussen verschillende perspectieven op innovatie. In het gesprek met Koen en Peter kijken we hoe deze paradoxen in de watersector aanwezig zijn en hoe waterschappen hiermee omgaan. Over hoe we zonder innovatie de wicked problems waarvoor overheden staan niet meer oplossen. En hoe een symbiose tussen slimme systemen en slimme mensen centraal staat in het oplossen van vraagstukken. Innoveren vraagt ondernemerschap wat voor waterschappen nog vaak lastig blijkt. Het grote voordeel als waterschap is wel dat je kan innoveren “met de lange adem” en vaak meer tijd hebt dan de markt om te kijken wat wel en niet werkt. En het kan soms sneller als je bij de start nog even op je eigen eiland blijft en als je hierin een leidende partij hebt, aldus Koen.

Gast
Peter Verlaan
Koen Klokgieters

Links
Het boek InnovatieParadoxen

Hosts
Martijn van Berkel
Freek van Berkel

Vragen/tips/suggesties? Stuur ze naar winnovatie@hetwaterschapshuis.nl